Портфолио Горень Ирины по теме: Гiсторыя жыцця герояу аповесцi Жураулiны крык

Материал из Проектная деятельность в ИОС XXI века на базе ВГУ имени П.М.Машерова
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекта

Горань Ірына Генадзьеўна

Тема проекта

Гісторыя жыцця герояў аповесці "Жураўліны крык"

Предмет, класс

Вучэбны прадмет: беларуская літаратура 8 клас

Краткая аннотация проекта

Праект «Гісторыя жыцця герояў аповесці “Жураўліны крык”» рэалізоўваецца ў рамках вучэбнага прадмета беларуская літаратура па тэме «Эпічныя творы». У ходзе выконвання пректа вучні раздзяляюцца на 6 груп. Группы фарміруюцца з улікам зацікаўленасці вучняў героямі твора.Зацікаўленасць вучняў выяўляецца з дапамогай “дрэва прадказанняў”, якое яны павінны будуць запоўніць. Далей кожная з груп атрымлівае заданне на даследванне таго ці іншага героя твора, яго вобраза, паводзін ў тых ці іншых абставінах.У ходзе выканання праекта вучні змогуць памеркаваць аб паводзінах чалавека ў экстрымальных абставінах. Для выконвання праекта вучні выкарыстоўваюць інтэрнэт, а такжа выкладаюць свае думкі і разважанні. Выкладанне сваіх думак і разважанняў дазволяць вучням больш прнікнуцца творам і праблемай ваеннага часу. Канчатковы вынік выконвання пректа – гэта прэзентацыя кожнай группы, якая ўтрымлівае ў сабе вынікі даследавацльскай работы і асабістых разважанняў.

Планируемые результаты обучения

Пасля заканчэння праекта вучні набудуць наступныя прадметныя уменні: Рыхтаваць пісьмовы разгорнуты адказ на праблемнае пытанне аргументавать выбор способа пошука инфармацыі ў глабальнай сетцы інтэрнэт; праводіць параўнальны аналіз пашуковых сістэт ў залежнасці ад віда інфармацыі Асобасныя ўменні: - повысіць ступень талерантнасці як нормы ўсвядомленный і добразычлівых адносін да другога чалавека, яго погляду і магчымасцям - арганізаваць сваю дзейнасць у адпаведнасці з сацыяльнымі нормамі і правіламі паводзін ў групах і зруртаваннях - атрымаць навыкі ў зносінах і супрацоўніцтве з равеснікамі Метапрадметныя ўменні: - самастойна планаваць пуці дасягення мэтаў на аснове аналіза ўмоў і сродкаў іх дасягнення, вылучыць альтэрнатыўныя спосабы дасягнення мэтаў і выбіраць з іх найбольш эффектыўныя -ажыццяўляць самакантроль сваіз ведаў і уменняў - навучыцца прыёмам самаарганізацыі

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

Як пражыць жыццё так, каб памяць засталася жыць?

Проблемные вопросы

 1. Якім вам уяўляецца герой?
 2. Як герой апісаны ў аповесці: яго знешні выгляд?
 3. Якія ўчынкі характарызуюць героя?
 4. Якім было жыццё героя да вайны?
 5. Вашы адносіны да героя.

Учебные вопросы

 1. Што такое аповесць?
 2. Якія адметныя рысы праслежваюцца ў творах Васіля Быкава?
 3. Што значыць для вас слова "ВАЙНА"?
 4. Вашы меркаванні аб вайне? Добра гэта ці дрэнна? Чаму?
 5. Што асабліва вам запомнілася ў аповесці "Журыўліны крык"?
 6. Што вас ўсхвалявала?
 7. Ці можна ў творы "Жураўліны крык" па паводзінах прыроды заўважыць ход падзей, якія набліжаюцца?
 8. Чаму твор называецца менавіта "Жураўліны крык"?
 9. Які герой вам больш усяго запомніўся?

План проведения проекта

На першым занятку адбываецца выяўленне інтарэсу вучня да героя аповесціз дапамогай «Дрэва прадказанняў».ПАсля чаго вучні разбіваюцца на группы. Пасля гэтага дэмантруецца прэзентацыя настаўніка. Пасля якой кожнай группе аб'яўляецца адпаведная тэма (1. "...Карпенку – мужнаму, прысадзістаму, шыракатвараму, з рашучымі вачыма..."; 2. "...у акулярах, высокі баец Фішар..." ; 3. "...малады, са свежымі сумнымі вачыма радавы Гдна ятэмалечык..."; 4. "...пэтээравец Свіст,...,жулікаваты з выгляду хлопец..."; 5. "...непаваротлівы мардаты Пшанічны..."; 6. "...чарнявы, прыгожы Аўсееў.") Кожная группа ў сваім прекце павінна даць адказы на асноўнае пытанне: Як пражыць жыццё так, каб памяць засталася жыць?, з дапамогай успамагальных пытанняў (1. Якім вам уяўляецца герой?; 2. Як герой апісаны ў аповесці: яго знешні выгляд?; 3. Якія ўчынкі характарызуюць героя?; 4. Якім было жыццё героя да вайны?; 5. Вашы адносіны да героя.) Пасля абмеркаванняў і абагульнення матэрыяла , вучні, працуючы ў группах , ствараюць справаздачу-прэзентацыю аб зробленай рабоце. Ў завяршэнні праводзіцца канферэнцыя. Кожны з вучняў павінен пабываць ў ролі прамоўца і ў ролі апанента.

Визитная карточка проекта

Публикация учителя

History.jpg

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Пример продукта проектной деятельности учащихся

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Полезные ресурсы

Проекты с аналогичной тематикой

Другие документы

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты